MS POWER POINT İLE ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

BÖLÜM

Ön Hazırlık (İçerik Hazırlama)
Ne tür bilgi?
Neden?
Kimden… gibi Soruları yanıtlamak
Vurgu
İçerik Hazırlama (Güçlü Anlatım)
Sunumun Planlaması (Öncelik Sırası ve Amacı)
Tasarım ve Animasyonlar ile Çalışmak
Sunumları Çoğaltmak ve Düzenlemek
Sunumları Yönetmek (Planlama)
Grafiklerle Çalışmak (Görsellik)
Anlatımı Güçlendirmek (Materyalle Destekleme)
Şablonlar, Asıl Slaytlar ile Çalışmak
İleri Sunum Seçenekleri
Sunumun Gerçekleştirilmesi (Kimlere Yapılacağı)
Sunumun Verimini Arttırmak
PowerPoint’i Özelleştirmek ve Yorumlamak