MS OUTLOOK İLERİ

BÖLÜM 1:
Kriter kullanarak iletilerin sıralanması
Çoklu kriter kullanarak iletilerin filtrelenmesi
İletilerin filtrelenmesi
İletilerin düzenlenmesi
Önemsiz e-posta seçenekleri
Kural yaratmek ve düzenlemek
Kural düzenlemek ve silmek
Koşullu biçimlendirme kullanmak
Gruplama maddeleri

BÖLÜM 2:
İlave zaman bölgelerini göstermek
Uygunluk seçeneklerinin düzenlenmek
Takvimi paylaşmak ve yayınlamak

BÖLÜM 3:
İleti biçimlendirmesini değiştirmek
İş yeri dışı yardımcısını kullanmak
İletileri köprü eklemek

BÖLÜM 4:
Günlük girdilerinin otomatik olarak kaydetmek
Günlük girdilerinin manuel kaydetmek
Günlük girdilerini değiştirmek

BÖLÜM 5:
Görev atamak
Görev atama mesajını yanıtlamak
Görev güncellenmesini göndermek
Görev atamalarını yönlendirmek

BÖLÜM 6:
Kişisel Klasörleri Oluşyturmak
Mesajları Taşımak & Kopyalamak

BÖLÜM  7:
Verileri arşivlemek
Verileri otomatik arşivlemek
Verileri manuel arşivlemek

BÖLÜM 8:
Ekle sekmesinin kullanılması
ClipArt resimler eklemek
Otomatik şekil çizmek
Biçimlendirme sekmesinin kullanılması
Nesnelerin katmanlandırılması
WordArt nesnesi eklemek
Smart Art grafik eklemek

BÖLÜM 9:
Hızlı erişim araç çubuğu ile çalışmak
Araç çubuklarını özelleştirmek