MS EXCEL (Muhasebe ve Finansçılar için)

BÖLÜM 1:
Belirlenen bir veri ile çözüm yaratmak
Bağdaştırıcı ve çözücü ile modelleme yapmak
Tekli ve çoklu değişkenli veri dosyaları oluşturmak
Senaryo yaratarak geleceği dönük projeksiyonlar yaratmak
Gelişmiş filtreleme ile kırıterler belirlemek

BÖLÜM  2:
Esnek arama seçenekleri
(Mali İşler & Finansal) ödeme komutları yaratmak
Belirlenen alanlarda birden fazla kritere göre içmal Oluşturmak
İç içe giren aramalar yaratmak
Denetim komutları ve fonksiyonları
Geleceğe yönelik senaryolarda bulunmak
Metin bölme ve birleştirme teknikleri
Farklı veri tipleri ile birleştirmek

BÖLÜM 3:
Web Sorgusu
Database Sorgusu
Excel Sorgusu

BÖLÜM 4:
Kısayol tuşları
İşlevsel & Veri analizinde pratik yöntemler
Kayıt Makroları ile etkin çözümler, örneklemeler çözümleri ve
Farklı Örnek Uygulamaları:

a) Örnek bir listede tekrar eden kayıtların farklı bizimlendirilmesi
b) Listede var olan kayıtların mükerrer girilmesinin engellenmesi
c) Mükerrer Kayıtların Seçilmesi
d) Fonksiyonlar Yardımıyla Dinamik Filtreler Oluşturmak
e) Listelerde özel sıralama seçeneklerinin belirlenmesi
f) Tablolar Arasında İlişkisel Yapı Tasarlamak
g) Dinamik adlar kullanarak, kategorileri dinamik grafikler tasarlamak
h) Grupların boşlukları doldurarak Excel tablolarına dönüştürülmesi